Consultation for education professionals

Consultation for education professionals

Neuropsykiatrinen valmennus on monialaista yhteistyötä, jossa pyritään tukemaan henkilöä, jolla on neuropsykiatrisia haasteita (esim. ADHD, Autismikirjonhäiriö, Touretten oireyhtymä). Tämä tuki voi sisältää mm. ohjausta arjen taitoihin, sosiaalisten tilanteiden hallintaan tai opiskeluun liittyviin haasteisiin. Konsultaatio ammattilaisille tarjoaa apua, tukea sekä tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle.
Konsultaation tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatuksen sekä koulun henkilökunnan osaamista kasvatuksellisissa arjen tilanteissa nepsy -lasten ja – nuorten kanssa.

Jos olet opettaja, avustaja tai muu kasvatusalan ammattilainen, joka työskentelee lasten ja nuorten parissa, minulta voi kysyä vinkkejä siitä, kuinka ammattilaiset voisivat parhaiten tukea lapsia tai nuoria, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Examples of where I could help:

 • Miten tukea nepsy lapsen kehitystä varhaiskasvatuksessa?
 • Increasing Nepsy-knowledge for teachers and educators
 • Nepsytietouden lisääminen vanhemmille (esim. vierailu koulun vanhempainillassa)
 • Nepsy-training for staff
 • Koululuento ylä ja -alakoululaisille.
 • Miten tukea nepsy lasta tai nuorta koulussa?
 • Apuväline konsultointi ja esittely kasvatus tai -opetussalan henkilökunnalle
 • How functional challenges should be considered in school and/or early childhood education
 • What are the alternative methods of operation?
 • Oppimis- sekä leikkimisympäristöjen kehittäminen nepsy lapsille ja nuorille
 • Erilaiset nepsy aiheiset luennot opettajille ja kasvattajille

Prices

Counseling visits

Counseling visits to kindergarten or school.

Consultation time, depending on the needs of the work community, 1-5 times and 1-2 hours per session.

alk. 90€

Network meeting

Co-operation between the educator and the parents is paramount as the challenges emerge.
Jos on tarve, nepsy valmentaja voi olla myös tukena päiväkodin/ -koulun ja vanhempien yhteisissä palavereissa (monialainen palaveri, HOJKS, seuranta sekä verkostopalaveri).

85€ / h.

School lecture for students

I would love to go around schools in Finland and increase Neuropsychiatric knowledge.

Principals and teachers who are interested in organizing my visit. Send an email!

Ask for an offer!

Lisäksi yli 15km säteeltä menevät matkat 53snt/km. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Contact Me

Designed By David Lomas