Konsultaatio ammattilaisille

Konsultaatio ammattilaisille

Neuropsykiatrinen valmennus on monialaista yhteistyötä, jossa pyritään tukemaan henkilöä, jolla on neuropsykiatrisia haasteita (esim. ADHD, Autismikirjonhäiriö, Touretten oireyhtymä). Tämä tuki voi sisältää mm. ohjausta arjen taitoihin, sosiaalisten tilanteiden hallintaan tai opiskeluun liittyviin haasteisiin. Konsultaatio ammattilaisille tarjoaa apua, tukea sekä tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle.
Konsultaation tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatuksen sekä koulun henkilökunnan osaamista kasvatuksellisissa arjen tilanteissa nepsy -lasten ja – nuorten kanssa.

Jos olet opettaja, avustaja tai muu kasvatusalan ammattilainen, joka työskentelee lasten ja nuorten parissa, minulta voi kysyä vinkkejä siitä, kuinka ammattilaiset voisivat parhaiten tukea lapsia tai nuoria, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Esimerkkejä missä voisin olla avuksi:

 • Miten tukea nepsy lapsen kehitystä varhaiskasvatuksessa?
 • Nepsytietouden lisääminen opettajille ja kasvattajille
 • Nepsytietouden lisääminen vanhemmille (esim. vierailu koulun vanhempainillassa)
 • Nepsy koulutus henkilökunnalle
 • Koululuento ylä ja -alakoululaisille.
 • Miten tukea nepsy lasta tai nuorta koulussa?
 • Apuväline konsultointi ja esittely kasvatus tai -opetussalan henkilökunnalle
 • Miten toiminnalliset haasteet tulisi huomioida koulussa ja/ – tai varhaiskasvatuksessa
 • Millaisia ovat vaihtoehtoiset toimintatavat?
 • Oppimis- sekä leikkimisympäristöjen kehittäminen nepsy lapsille ja nuorille
 • Erilaiset nepsy aiheiset luennot opettajille ja kasvattajille

Hinnat

Ohjaus- ja neuvontakäynnit

Ohjaus- ja neuvontakäynnit päiväkotiin tai kouluun.

Konsultaatioaika työyhteisön tarpeiden mukaan 1 – 5 kertaa ja 1-2 tuntia/ krt.

alk. 90€

Verkostopalaveri

Ammattikasvattajan ja vanhempien välinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää haasteiden ilmentyessä.
Jos on tarve, nepsy valmentaja voi olla myös tukena päiväkodin/ -koulun ja vanhempien yhteisissä palavereissa (monialainen palaveri, HOJKS, seuranta sekä verkostopalaveri).

85€ / h.

Koululuento ylä ja -alakoululaisille

Lähden mielelläni kiertämään Suomen kouluja ja lisäämään nepsytietoutta.

Rehtorit tai opettajat, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään vierailuni. Laittakaa sähköpostia!

Kysy tarjousta!

Lisäksi yli 15km säteeltä menevät matkat 53snt/km. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ota yhteyttä!

Designed By David Lomas