Konsultaatio ammattilaisille

Konsultaatio ammattilaisille tarjoaa apua, tukea sekä tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle.
Konsultaation tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnan
osaamista kasvatuksellisissa arjen tilanteissa nepsy-lasten ja – nuorten kanssa.

Mitä tarkoittaa Nepsy?

Nepsy lyhenne tulee sanasta neuropsykiatria, käytetään myös merkitystä neuropsykiatrisista haasteista.
Nepsy-lapsista puhutaan myös toisinaan neurobiologisesti erityislapset tai neurokirjo.
Neuropsykiatrisia (nepsy) häiriöitä on Suomessa noin 10 % lapsista ja nuorista. Neurokirjoon kuuluvat autismikirjon häiriöt, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häi(ADHD) ja Tourette oireyhtymä.

Timanttisesta ammattitaidosta huolimatta ammattikasvattajat saattavat kohdata työssään tilanteita, joissa olo on neuvoton ja takataskusta ei kertakaikkiaan löydy enää mitään ideaa tai keinoa. Toivonkin ettei näissä tilanteissa yksikään kasvattaja jää yksin. Rohkaisen, että minua tultaisiin hyödyntämään erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa. Tarkoituksenani on kehittää ja auttaa ympäristöjä, ohjaus sekä kasvatusmalleja niin, että nepsy lapsi tai nuori saisi mahdollisimman hyvän ja vahvan tuen oppimiselle.

Mitä jos lapsen tai nuoren käytös huolettaa?

  1. Ota asia puheeksi vanhempien kanssa.
  2. Tapaa vanhemmat tarvittaessa mahdollisimman pian ja keskustelkaa yhdessä miten lasta / -nuorta voisi auttaa?
  3. Älä ole asian kanssa yksin, keskustele kollegoiden kanssa.
  4. Hyödynnä muita ammattilaisia. Konsultoi!

Esimerkkejä missä voisin olla avuksi:

🖊️ Nepsy lapsen kehityksen tukeminen varhaiskavastuksessa

🖊️ Nepsy nuoren oppimisen tukeminen

🖊️Nepsy lapsen tai nuoren toiminnalliset haasteet

🖊️Nepsy haasteet päiväkodissa/ koulussa

🖊️Oppimisympäristöjen kehittäminen Nepsy-lapsille ja nuorille

🖊️Leikkimisympäristöjen kehittäminen Nepsy-lapsille

Konsultaatio

Konsultaatiovierailulle otan usein mukaan konkreettisia apuvälineet arjen tueksi esim. erilaisia materiaaleja tunnetaitojen opetteluun, kuvakortteja sekä tukikuvia (vahvuudet, tunnetaidot, toiminnanohjaus, tutustuminen), piirtämis- ja kirjoittamisharjoitustehtäviä, pelejä, päiväkirjoja, aistivälineitä ja ideoita vaihtoehtoiseen välitunnin tai tauon järjestämiseen.

Konsultaatio-vierailuni on oiva tilaisuus työyhteisöille, jotka kohtaavat päivittäin nepsy-haasteita. Tavoitteena on tukea henkilökuntaa ja tarjota uudenlaista näkökulmaa lapsen ja nuoren erityisyyden tukemisessa.

Konsultaatioaika työyhteisön tarpeiden mukaan 1 – 5 kertaa ja 1-2 tuntia/ krt.

Palaveri

Ammattikasvattajan ja vanhempien välinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää haasteiden ilmentyessä.
Jos on tarve, nepsy-valmentaja voi olla myös tukena päiväkodin/ -koulun ja vanhempien yhteisissä palavereissa (monialainen palaveri, kolmikantakeskustelu, seuranta sekä verkostopalaveri).

Nepsy-valmennus ei ole terapia-muoto, tukihenkilö- tai avustajatoimintaa, vaikka valmennuksessa on elementtejä kaikista näistä kolmesta.

Ota yhteyttä! Voit soittaa minulle suoraan 0451417303.
Puhelu ei sido sinua mihinkään.

Ohjaus- ja neuvontakäynnit päiväkotiin tai kouluun 130€ 60min.
Verkostopalaveri-tuki 80 €/ h.
Hinnat sisältävät alv.

Kysy tarjousta!