lasten neuropsykiatrinen

Nepsy Valmennus Lapselle

Mitä nepsy valmennus lapselle on?

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy valmennus lapselle on erikoistunut valmennusmuoto, joka keskittyy tukemaan lapsia, joilla on neurologisia haasteita. Valmennus auttaa lasta saavuttamaan tavoitteensa ja kehittämään tarvittavia taitoja menestyäkseen elämässään. Valmennus on räätälöity yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan ja on suunniteltu auttamaan heitä voittamaan haasteita, jotka liittyvät haasteisiinsa.

Tässä on joitain keskeisiä elementtejä, joita nepsy valmennus lapselle voi sisältää:

Alku arviointi: Valmennusprosessi alkaa yleensä arvioinnilla lapsen nykyisistä taidoista, vahvuuksista ja haasteista. Tämä arviointi voi sisältää kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä arviointeja, lapseen tutustumista sekä keskustelua vanhempien kanssa.

Tavoitteiden asettaminen: Arvioinnin perusteella valmentaja, lapsi sekä vanhemmat suunnittelevat tavoitteita, jotka haluttaisiin saavuttaa. Nämä tavoitteet voivat liittyä akateemisiin taitoihin, arjen oppimisien taitoihin, sosiaalisiin taitoihin, itsetuntoon tai muihin lapsen elämänalueisiin.

Taitojen kehittäminen: Valmentaja työskentelee lapsen kanssa kehittääkseen ja vahvistaakseen taitoja, jotka ovat tarpeellisia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi sisältää toimeenpanevia taitoja, kuten ajanhallinta ja sosiaalisia taitoja, kommunikointitaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Työskentely tapahtuu leikkien, pelien ja erilaisten tehtävien avulla.

Tuki ja kannustus: Valmentaja tarjoaa jatkuvaa tukea ja kannustusta lapselle auttaakseen pysymään motivoituneena ja keskittymään tavoitteisiinsa.

Yhteistyö: Valmentaja voi myös työskennellä ja konsultoida muiden ammattilaisten kanssa, jotka ovat mukana lapsen hoidossa, kuten terapeutit, opettajat ja varhaiskasvattajat, varmistaakseen, että lapsen tarpeet käsitellään kokonaisvaltaisesti.

Kenelle nepsy valmennus sopii?

Valmennus ei vaadi diagnoosia. Nepsy valmennus lapselle tai nuorelle, joilla on neuropsykiatrisia oireita:

 • ADHD
 • Touretten oireyhtymä
 • Autismikirjon häiriö
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Oppimisvaikeuksia

Mitä nepsy valmennuksessa tehdään?

 • Ohjaan valmennettavaa löytämään toimivia keinoa arjen haasteisiin
 • Tutustutaan ja kokeillaan konkreettisia apuvälineitä arjen tukena esim. päiväjärjestykset, kalenterit, aistilelut, tukikuvat sekä kuvakortit
 • Leikitään
 • Pelataan
 • Jutellaan
 • Tehdään tehtäviä
 • Ulkoillaan
 • Harrastetaan
 • Järjestetään ja siivotaan
 • Tehdään läksyjä yhdessä tai luetaan kokeisiin
 • Maalataan, piirretään, väritetään tai askarrellaan

Mihin valmennukseni perustuu?

 • Ratkaisukeskeisyys
 • Positiivinen psykologia
 • NLP (Neuro Linguistic Program)
 • Mindfulness (rentoutumisharjoitteet)

Valmennukseen pääseminen ja maksaminen

 • Valmennukseen voi osallistua itse maksavana asiakkaana.
 • Erikoissairaanhoidon, kunnan terveydenhuollon kuntoutustahon tai vammaispalveluiden sosiaalityön kautta lähetteellä ja maksusitoumuksella.
 • Nepsy valmennus on mahdollisimman matalan kynnyksen palvelu ja osallistua voi ilman diagnoosia.

Valmennuspakettien hinnat

Yksittäiset valmennusistunnot

Tämä on hyvä vaihtoehto, jos et ole varma, miten voin auttaa lastasi tai perhettäsi.

Maksat jokaisen valmennuskerran jälkeen tuntikustannuksen. Yksi valmennuskerta on 60min.

Huomioithan, että ensimmäinen käynti on aina arviointi käynti, jossa keskustellaan tarpeistasi ja suunnitellaan yhdessä tuleva valmennusta. Tämän kesto on noin 90min.

85€

5x valmennuskerta

Nepsy valmennus ei ole usein kertaluonteinen apu. Työskentely asiakkaan kanssa, jolla on erityistarpeita vaatii aikaa. Luottamuksen rakentamista ja asiakkaan oikeanlaista auttamista ei voi kiirehtiä.

Tarjoan 5x 60 minuutin valmennuspaketin, joka luo perustan paremmalle elämänlaadulle perheessä jossa on erityistarpeita ja haasteita.

Ensimmäinen käynti on aina arviointi käynti, jonka kesto on noin 90min.

408€

10x Valmennuskerta

Kuten 5x valmennuksessa mainitsin, erityistä tukea tarvitsevien asiakkaan valmennuksessa ei voi kiirehtiä, jokaisen tilanteen läpikäyminen ja ratkaisujen löytäminen vie aikaa, joten suosittelen tätä 10x valmennuspakettia.

Yksi valmennuskerta on 60min, ja ensimmäinen käynti on aina arviointi käynti, jonka kesto on noin 90min.

799€

Lisäksi yli 15km säteeltä menevät matkat 53snt/km. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Suosittelen, että otat minuun yhteyttä keskustellaksesi mikä olisi paras valmennuspaketti sinulle.

Ota yhteyttä!

Designed By David Lomas