Nepsy-valmennus lapselle

Mitä nepsy-valmennus on?

Nepsy-valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla asiakkaan on mahdollista saada apua ja tukea oppia uusia toimintatapoja ja taitoja arjessa
sekä elämänhallinnassa.

Nepsy on lyhenne termistä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD, ADD, Autismikirjo, Tourette, jne.) omaava henkilö.

Nepsy- valmennus ei ole terapiaa, ei tukihenkilö- tai avustajatoimintaa, vaikka valmennuksessa saatetaan käyttää samoja elementtejä.

Työskentelen Keravan, Järvenpään, Tuusulan ja Vantaan alueella. Valmennus toteutetaan asiakkaan turvallisessa ympäristössä esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Valmennus lapselle tai nuorelle

Mitä Nepsy-valmennus sisältää?

 • Ratkaisukeskeisyys – Tavoitteellista ja suunnitelmallista valmennusta
 • Positiivista psykologia – Vahvuudet ja voimavarat
 • Arjen- ja elämänhallinnan taitojen harjoittelua
 • Toiminnanohjaus taitojen harjoittelua
 • Ihmissuhdetaitoja ja sosiaalisten taitojen harjoittelua
 • Tukevaa ja kehittävää valmennusta

Kenelle Nepsy-valmennus sopii?

Nepsy-valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita:

 • ADHD
 • Touretten oireyhtymä
 • Autismikirjon häiriö
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Oppimisvaikeuksia

Millaisia asioita voidaan valmentaa?

 • Itsestä huolehtiminen
 • Itsetunto, itsetuntemus ja vuorovaikutus
 • Arjenhallinta
 • Ajanhallinta
 • Vapaa-aika
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi, onni ja mielenrauha
 • Stressinhallinta ja tunnetaitojen vahvistaminen

Valmennusprosessi

Valmennusprosessi:

 • Pyritään arvostavaan ja myönteiseen valmennus-tilanteeseen.
 • Tuetaan asiakasta itsenäisyyteen hänen voimavaroja huomioiden.
 • Etsitään yhdessä asiakkaan kanssa elämäntilanteeseen sopivat tavoitteet ja aikaisempia onnistumiskokemuksia.
 • Jokaisen valmennusprosessi on yksilöllinen. Alussa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, taidot, toiveet, tavoitteet ja motivaatiotaso. Kirjataan ylös mitä asiakas haluaa ja mitä haluaa saavuttaa (tavoitteet). Luodaan yhteinen sopimus toiminnasta (toimintasuunnitelma).
 • Valmennus toteutetaan asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa, Walk & Talk (harrastuksissa, kahvilassa, lenkkipolulla) tai virastossa. Valmentaja voi myös tulla asiakkaan tueksi verkosto- tai koulu/- päiväkotipalavereissa.

Menetelmiä:

Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka auttavat parhaiten asiakasta:

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset haastattelut
 • Narratiiviset kysymykset
 • Piirtäminen keskustelun tukena
 • Toiminnalliset menetelmät, esim. rooliharjoitukset
 • Konkreettiset apuvälineet arjen tueksi, esim. päiväjärjestykset, kalenterit, aistilelut, tukikuvat sekä kuvakortit sekä voimakortit
 • Mielikuva sekä rentoutus harjoitukset

Neuropsykiatrinen valmentaja

Valmennus lapselle tai nuorelle

Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutuksen lisäksi 30 opintopisteen neuropsykiatrinen valmentajan koulutus. Erityisosaaminen neuropsykiatrisista oireyhtymistä (ADHD, ADD, Asperger, Tourette, Autismikirjo).
Neuropsykiatrinen valmentaja noudattaa eettisiä periaatteita.

Valmennukseen pääseminen ja maksaminen

 • Valmennukseen voi osallistua itse maksavana asiakkaana.
 • Erikoissairaanhoidon, kunnan terveydenhuollon kuntoutustahon tai vammaispalveluiden sosiaalityön kautta lähetteellä ja maksusitoumuksella.
 • Nepsy-valmennus on mahdollisimman matalan kynnyksen palvelu ja osallistua voi ilman diagnoosia.

Kiinnostaako Nepsy-valmennus?
Ota yhteyttä! Voit soittaa minulle suoraan 0451417303, sovitaan maksuton 15 min. puhelinkonsultaatio ja selvitetään yhdessä, sopiiko mentorointi sinulle ja perheellesi. Haluan auttaa sinua eteenpäin. Puhelu ei sido sinua mihinkään.

Tervetuloa Nepsy-valmennukseen!

Nepsy-valmennus
Kertakäynti 60 min. 80 €

Valmennuspakettina 10x60min 750€
Valmennuspaketti sisältää alkukartoituksen, yksilölliset valmennustapaamiset sekä tehtävät, väli- ja loppuarviointi. Halutessa myös WhatsUp / sähköposti-tuki (vastausaika 12h sisällä).

Hinnat sis. alv)