Perhevalmennus

Jokaisessa perheessä kohdataan välillä konflikteja. Tämä on täysin normaalia, eikä sitä voida välttää. Jos riidat kuitenkin karkaavat käsistä, perhevalmennus voisi olla hyvä.

Haasteet arjessa johtuvat usein perheenjäsenten erilaisista tavoista kommunikoida. Reagoidaan tilanteisiin eri tavalla. Konflikteja kohdataan erityisesti perheessä, jossa on neuropsykiatrisia haasteita.

Mitä on perhevalmennus?

Valmentaja tarjoaa perheen tilannetta jäsentävää valmennusta. Kyse ei ole valmiiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkaille, vaan heidän innostamisesta löytää perheelleen sopivia ratkaisuja yhdessä valmentajan kanssa. . Perhevalmennus on kokonaisvaltainen konsepti, joka voi keskittyä eri alueisiin. Hyödynnetään positiiviseen psykologiaan tukeutuvaa ratkaisukeskeistä, joustavaa ja reflektoivaa valmennustapaa.

Tärkein osa valmennuksessa ovat keskustelut kaikkien perheenjäsenten kanssa yhdessä sekä yksin, mikäli se on valmentajan mielestä merkityksellistä ja tarpeellista. Näin toimitaan jos perheenjäsenet eivät pysty puhumaan avoimesti muiden läsnäollessa. Myös erilaiset harjoitukset voivat olla osa perhevalmennusta.

Esimerkki tilanteita miksi käännytään perhevalmennuksen puoleen:

 • Perheen ylikuormitus arjessa
 • Konfliktit syntyy lapsen tai nuoren koulunkäynnistä
 • Lapsen vaikeita kehitysvaiheita
 • Arki neuropsykiatrisen oireisen lapsen kanssa
 • Lapsen tai nuoren aggressiivinen käytös on muodostumassa / -muodostunut ongelmaksi

Mitkä ovat perhevalmennuksen tavoitteet?

Perhevalmennus

Ei ole hyötyä etsiä yksittäistä tekijän ja keskittyä sen poistamiseen. Sen sijaan perhevalmennuksessa on tärkeää tunnistaa ja kyseenalaistaa ihmissuhdeverkostot ja juurtuneet käyttäytymismallit. Perheen on opittava tunnistamaan toimiva ryhmädynamiikka: Miksi toimimme niin kuin toimimme? Ketä vanha käyttäytymismalli palvelee ja miksi uusia tapoja halutaan oppia?

Onnistuneessa valmennuksessa, perhe työskentelee valmentajan tuella konflikteja aiheuttavien käytösten purkamista ja uusien perhettä palvelevien tapojen oppimisessa. Myös juurtuneet roolimallit määritellään tarvittaessa uudelleen. Kaikkien perheenjäsenten tarpeet huomioidaan ja yhteistä harmonista perustaa yritetään löytää.

Onnistuneen perhevalmennusistunnon päätteeksi voidaan saavuttaa seuraavanlaisia tavoitteita haasteita riippuen:

 • Harmoniaa ja hyvinvointia
 • Perhe on vapaa ulkoisesta paineesta
 • Lapsen kehitysvaiheiden ymmärtäminen
 • Vahvistuneet perhesiteet
 • Kunnioittavaa vuorovaikutusta toistensa kanssa
 • Uudet rutiinit otetaan käyttöön
 • Perheestä löytyy keskinäinen tuki
 • Nepsy lapsi tai nuori saa tarvittavaa tukea
 • Vanhemmat saa tarvittaa tukea kasvattaa ja tukea nepsy lasta

Mitkä ovat perhevalmennuksen menetelmät?

Kaikki perhevalmennukset ovat yksilöityjä, ei ole kahta samanlaista valmennusta: Kuten jokainen perhe on yksilöllinen, jokaisella valmentajalla on omat menetelmänsä. Yleistä kaikissa valmennuksissa on kuitenkin ratkaisukeskeinen työote ja rakentava vuorovaikutus. Valmennuksessa tulevat tehtävät sitouttaa ja auttavat asiakasta kohti yhdessä asetettuja tavoitteita kohti.

Ratkaisukeskeinen valmennus ja rakentava vuorovaisutus voi auttaa valmennettavaa keskittymään siihen, mikä elämässä on nyt hyvin, mitkä asiat toimii ja mitä on mahdollista muuttaa?

Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusperiaate on keskustella ratkaisuista ongelmien sijaan. Valmentaja ei ratkaise, vaan auttaa asiakasta löytämään itse ratkaisut ja sovittuna myös dokumentoi vaiheet.

Valmennuksen prosessi:

 • Ensimmäinen tapaaminen
  Voimavarat, tuen tarpeiden kartoitus, nykyisen elämäntilanteen hahmottaminen, mitä valmennukselta odotetaan
 • Tavoitteet
  Tavoitteiden suunnittelu ja asettaminen tärkeysjärjestykseen
 • Sopimus
  Asiakkaan ja valmentajan välinen yhteinen sopimus toiminnasta, tavoitteista, tapaamisista, yhteydenpidosta ja valmennuksen sisällöstä
 • Toiminta
  Erilaisten menetelmien ja harjoitusten avulla välitavoitteiden kautta kulkeminen kohti yhdessä sovittuja tavoitteita
 • Loppu tai väliarviointi
  Tavoitteiden sekä valmennuksen sopivuuden varmistaminen, arviointi ja yhteenveto, keskustelua tulevaisuudesta (jatketaanko valmennusta)

Arvostus, vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus: nämä ovat perhevalmennuksen tärkeimmät tavoitteet.
Valmennus ei ole terapia-muoto, tukihenkilö- tai avustajatoimintaa, vaikka valmennuksessa on elementtejä kaikista näistä kolmesta.

Valmennuksen järjestäminen ja maksaminen

Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa arkiympäristössä asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa, kävelyllä tai kahvilassa.
Voit osallistua valmennukseen itse maksavana asiakkaana tai maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä! Voit soittaa minulle suoraan 0451417303, sovitaan maksuton 15 min. puhelinkonsultaatio ja selvitetään yhdessä, sopiiko mentorointi sinulle ja perheellesi. Haluan auttaa sinua eteenpäin. Puhelu ei sido sinua mihinkään.

Kertakäynti 90 min. 130 €

4 x 90 min. 500€

8 x 90 min. 999€
(sis. alv.)