vanhempien mentorointi

Vanhempien mentorointi

Mikä on vanhempien mentorointi?

Vanhempien mentorointi tarkoittaa vanhempien auttamista ja tukemista heidän vanhemmuudessaan ja kasvatustehtävässään. Mentorointi voi sisältää monia erilaisia elementtejä, kuten neuvontaa, ohjausta, kannustusta, kuuntelua ja keskustelua.

Vanhempien mentorointi voi olla erittäin hyödyllistä erityisesti silloin, kun vanhemmat kohtaavat haasteita tai epävarmuutta lapsen kasvatuksessa. Mentorointi voi auttaa vanhempia kehittämään itsevarmuuttaan ja taitojaan, jotta he voivat paremmin vastata lastensa tarpeisiin.

Mentorointi voi olla myös hyödyllistä vanhemmille, jotka kohtaavat erityisiä haasteita, kuten lasten kasvatusongelmia, lapsen sairautta tai vammaisuutta. Tällaisissa tilanteissa mentorointi voi tarjota vanhemmille tärkeää tukea ja ohjausta.

Suunnittelemani vanhempien mentorointiohjelman tavoitteena on auttaa nepsy-lasten vanhempia sekä tarjota tietoa ja neuvoja erityislapsiperheen arkeen. Vanhempien mentorointiohjelmassa yhdistyvät henkilökohtainen valmennus sekä vertaistuki mahdollisuus. Vanhempien mentorointi tapahtuu lähitapaamisena tai videopuhelun välityksellä ja siihen voi osallistua yksi tai kaksi vanhempaa samanaikaisesti.

Mentorointiohjelman kaava

  1. Kartoitus (60min):  Alkukartoitus on tärkeä vaihe, koska se auttaa määrittelemään ongelman laajuuden ja syyn, jotta voidaan suunnitella tehokkaita ratkaisuja ja toimenpiteitä. Se auttaa myös tunnistamaan mahdolliset riskit ja haasteet, jotka voivat vaikuttaa suunnitelman toteutukseen. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva perheen tilanteesta tai ongelmasta, jotta voidaan tehdä tarkka arvio tarvittavista toimenpiteistä ja resursseista. Kirjataan ylös mitä vanhemmat haluavat saavuttaa valmennuksen aikana. Tavoitteen asettaminen auttaa selkeyttämään, mitä halutaan saavuttaa, miksi se on tärkeää ja mitä tarvitaan sen saavuttamiseksi. Se motivoi ja antaa suunnan toiminnalle ja auttaa priorisoimaan ja keskittymään olennaiseen.
  2. Toimintasuunnitelma:  Alkukartoituksen ja vanhempien toiveiden perusteella luon toimintasuunnitelman, mikä auttaa vanhempia. Suunnittelen keinoja henkilökohtaisesti perheenne tarpeita ajatellen.
  3. Valmennus (60-90min): Käymme yhdessä läpi toimintasuunnitelman. Konkretisoidaan tavoitteet ja hyväksytän suunnitelman vanhemmilla. Valmennuksen aikana vanhempien tulee vaon kuunnella ja ottaa vastaan kaikki antamanani ideat. Ei tarvitse kirjata mitään ylös (jos et halua), suunnitelma ja henkilökohtaisesti luodut toimintaohjeet annan valmennuksen jälkeen.
  4. Seuranta (60min): Seuranta tapaamisen tarkoituksena on kiinnittää huomiota vanhempien tilanteeseen ja miten on edistytty. Tapaamisen aikana kyselen vanhempien tilanteesta ja tarvittaessa annan neuvoja ja ohjeita. Haluan myös varmistaa, että vanhemmat ovat noudattaneet sovittuja ohjeita ja saanut tarvitsemansa avun ja tuen. . Lisäksi se voi antaa mahdollisuuden keskustella asioista ja tarvittaessa saada lisäohjeita tai neuvoja.

Jos vanhemmat tarvitset lisätukea mentorointiohjelman aikana, minuun voi aina olla yhteydessä WhatsAppilla, soittamalla tai laittamalla sähköpostia. (vastausaika 12 h sisällä).

Onko lapsesi saanut juuri neuropsykiatrisen diagnoosin?

Vanhempien mentorointiohjelman lisäksi tarjoan apua ja tukea vanhemmille, joiden lapsi on Neuropsykiatrisen (Nepsy) diagnoosipolun alkuvaiheessa. Nepsy valmentajana voin olla apuna lomakkeiden täyttämisessä tai pyydettäessä voin tulla tueksi verkostopalavereihin. Vertaismentorista tukea vanhemmuuteen!

Hinta

Haluan vanhempien mentorointi ohjelman auttavan vanhempia tuntemaan olonsa turvalliseksi ja itsevarmaksi.

Mentorointiohjelma kestää noin 4 viikkoa. Hinta sisältää kaikki mentorointohjelman kaavaan sisältyvät palvelut (sis. ALV).

300€

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, joten suosittelen, että otat minuun yhteyttä keskustellaksesi mikä olisi paras valmennusmalli sinulle.

Ota yhteyttä!

Designed By David Lomas