Mitä tarkoittaa Nepsy?

Nepsy eli neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluvat ADHD, autismikirjo sekä Tourette. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein haasteita unen, oppimisen, kielen kehityksen ja motoristen taitojen suhteen sekä mielialan vaihtelut, ahdistuneisuus tai pakko-oireisuus ja aistiherkkyys.

Perhevalmennus
Kokemusasiantuntija

Mitä nepsy valmennus on?

Valmennus on suunniteltu antamaan tukea lapselle, nuorelle, aikuiselle tai perheelle. Selviytymään arjen haasteista omien vahvuuksiensa avulla. Nepsy valmentaja on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutuksen lisäksi opiskellut 30 opintopisteen neuropsykiatrisen valmentaja koulutuksen.

Mitä on vanhempien mentorointi?

Vanhempien mentoroinnin tarkoitus on auttaa vanhempia tunnistamaan heidän vahvuudet. Valmentaja auttaa tarvittaessa myös lomakkeiden täyttämisessä sekä tulee vanhemman tueksi lapsen tai nuoren verkosto-palavereihin.

Vanhempien mentorointi